Piešťany – návrhy na zloženie Mestskej rady a komisií zastupiteľstva

image_pdfimage_print

Noví poslanci Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch, ktorí vzišli z komunálnych volieb v roku 2014, budú skladať poslanecký sľub na prvom slávnostnom zasadaní v stredu 11. decembra v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána. Podľa programu ich okrem iného čaká aj schvaľovanie členov Mestskej rady a komisií zastupiteľstva. Iniciatíva Spoločne pre Piešťany, ktorá nedávno vytvorila rovnomenný poslanecký klub, ešte pred schvaľovaním navrhla niektoré zmeny v doteraz zaužívaných postupoch.


( OZNAM REDAKCIE / REDAKCE PORTÁLU SpaCity.eu )
„KÚPEĽNÁ REKLAMA“ PRE CELÉ SLOVENSKO A ČESKÚ REPUBLIKU !!!

Ak máte záujem o cielenú, maximálne efektívnu reklamu v oblasti kúpeľníctva, wellness, zdravia a cestovania, tak potom neváhajte a pre bližšie informácie píšte na e-mail:

info@spacity.eu

„LÁZEŇSKÁ REKLAMA“ PRO CELÉ SLOVENSKO A ČESKOU REPUBLIKU !!!

Pokud máte zájem o cílenou, maximálně efektivní reklamu v oblasti lázeňství, wellness, zdraví a cestování, tak pak neváhejte a pro bližší informace pište na e-mail:

info@spacity.eu


Mestské zastupiteľstvo (MsZ) má právo zriadiť komisie, ktoré posudzujú, odporúčajú a predkladajú odborné stanovisko k materiálom, ktoré sú ďalej predmetom rokovania Mestskej rady a zastupiteľstva. Skladajú sa z poslancov a odborníkov z danej oblasti. Prvou zmenou bolo väčšie zapojenie verejnosti, keď 25. novembra iniciatíva vyhlásila, že hľadá odborníkov do komisií. Jeden zo zakladateľov Spoločne pre Piešťany Tomáš Hudcovič uviedol: „Chceli sme osloviť širšie spektrum odbornej verejnosti a dať ľuďom, ktorí majú záujem posúvať naše mesto dopredu, priestor na realizáciu. Veríme, že komisie tým dostanú nový impulz a budú pomáhať zvyšovať kvalitu rozhodovania mestského zastupiteľstva.“ Na výzvu, zverejnenú na webovej stránke iniciatívy, zareagovalo až 46 záujemcov. „Takýto záujem nás veľmi potešil a ďakujeme všetkým prihláseným,“ pokračoval, „do procesu tvorby  zloženia komisií sa zapojili aj ostatní poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí prišli so svojimi návrhmi vhodných kandidátov. Snažili sme sa komisie zložiť tak, aby boli prínosom, a aby boli postavené predovšetkým na odborníkoch z danej oblasti. Spomedzi ľudí, ktorí reagovali na našu výzvu, sa do finálneho návrhu dostalo sedemnásť osôb.“

Piestany_poslanciNové zloženie komisií MsZ, ktorých predsedami sú v zmysle platného štatútu len poslanci, potom predniesli zástupcovia najväčšieho poslaneckého klubu aj na prípravnom rokovaní v utorok 2. decembra s nastávajúcim primátorom Milošom Tamajkom a ich novými kolegami. Už na predbežnom stretnutí o deň skôr padol návrh na zmeny názvu a rozdelenie Komisie školstva, mládeže a športu na dve samostatné – Komisiu pre školstvo a mládež a Komisiu pre šport a rekreáciu. Ďalej členovia klubu Spoločne pre Piešťany odporučili vytvorenie novej Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta. Zároveň predniesli návrh, aby  členmi komisií neboli  vedúci pracovníci a zamestnanci organizácií, zriadených mestom.  Výnimku tvoria iba Komisia pre školstvo a mládež a  Komisia pre šport a rekreáciu, kde je za členov navrhnutých niekoľko pedagógov. Zamestnanci mesta a jeho organizácií budú prizývaní na rokovanie komisií tak ako doteraz, pretože je dôležité poznať ich názor, avšak odporúčania pre zastupiteľstvo budú v rukách členov komisií.

Klub Spoločne pre Piešťany chce tiež navrhnúť zmeny v štatúte komisií, ktorý by sa mal schvaľovať na ďalšom rokovaní mestského zastupiteľstva. Cieľom je maximálne otvoriť všetky procesy voči občanom a dať im možnosť vyjadriť sa. Rokovania komisií a mestskej rady by mali byť preto verejné a rovnako všetky materiály by mali byť zverejňované v prístupnej forme na webstránke mesta, podobne ako materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva, okrem postupov, kde to vyslovene zakazuje zákon.

S ohľadom na zloženie Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch, v ktorom sú iba dvaja zástupcovia politických strán – Andrej Klapica za KDH a Iveta Babičová za SDKÚ – DS, vznikli menšie komplikácie s vytvorením Mestskej rady, ktorá doteraz odrážala politické spektrum strán v zastupiteľstve. Návrhov, podľa akého kľúča zostaviť sedemčlennú radu, bolo viacero. Napokon sa väčšina novozvolených zástupcov obyvateľov mesta, zhodla na návrhu Jozefa Drahovského, aby Mestská rada bola zložená z tých poslancov, ktorí vo voľbách získali najväčší počet hlasov voličov a zástupcu primátora, ktorému vyplýva členstvo z jeho funkcie. Poslankyňa Iveta Babičová s takýmto zložením nesúhlasila a oponovala rozdelením voličskej základne podľa obvodov, kde prvý obvod mal viac voličov a preto poslanci z neho mohli získať aj viac hlasov. Rozdiel v počte zapísaných oprávnených voličov bol 1121 voličov v prospech 1. obvodu (obvod č. 1 – 13 135 voličov, obvod č. 2 – 12 014 voličov).

Návrhy na členov Mestskej rady a komisií, ktoré budú predložené na schválenie na ustanovujúcom zasadaní mestského zastupiteľstva, nakoniec vyzerajú takto:

Mestská rada – návrh podľa počtu hlasov vo voľbách
Ing. Tomáš Hudcovič
Ing. Juraj Brna
PhDr. Jozef Malík
Ing. Eva Wernerová
Mgr. Martin Cifra
Mgr. Jozef Drahovský
Mgr. Michal Hynek

Komisia pre legislatívu a právo
1.    Mgr. Michal Hynek – predseda
2.    Mgr. Ervín Paradi
3.    Mgr. Juraj Varga
4.    JUDr. Mária Vrbová
5.    JUDr. Daniela Suchánková
6.    Mgr. Matej Csenky
7.    Mgr. Andrej Polák

Komisia pre financie a podnikanie
1.    Ing. Zita Bruncková – predseda
2.    Ing. Eva Juristová
3.    Ing. Jozef Chudý
4.    Ing. Patrik Petráš
5.    Ing. Katarína Gonová
6.    Ing. Igor Racík
7.    Dr. Andrej Klapica

Komisia pre výstavbu a dopravu
1.    Ing. Remo Cicutto – predseda
2.    Ing. arch. Igor Bučenec
3.    Ing. Svetozár Mocko
4.    Ing. Ľubomír Streicher
5.    Ing. arch. Michal Veselý
6.    Ing. Imrich Reichel
7.    Igor Gloss

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie
1.    Mgr. Martin Cifra – predseda
2.    PhDr. Mgr. Alena Heřmánková
3.    Mgr. Jarmila Staneková
4.    Mgr. Ján Krupa
5.    MUDr. Alena Štefková
6.    Ing. Jozef Šimončič
7.    MUDr. Pavel Makovník

Komisia pre životné prostredie
1.    Mgr. Peter Jančovič – predseda
2.    Ing. Hanka Dupkaničová
3.    Mgr. Božena Lehutová
4.    Ing. Milan Koščál
5.    Ing. František Bača
6.    Ing. František Debre
7.    Mgr. Silvia Rusnáková

Komisia pre školstvo a mládež
1.    Ing. Iveta Babičová – predseda
2.    Mgr. Lukáš Mencl
3.    Mgr. Milada Selecká
4.    Mgr. Viera Mikesková
5.    Mgr. Ingrid Galková
6.    Mgr. Elena Bieliková
7.    Ing. Jana Gonová

Komisia pre šport a rekreáciu
1.    Mgr. Jozef Drahovský – predseda
2.    Mgr. Stanislav Drabant
3.    Mgr. Ladislav Lacko
4.    PhDr. Mgr.  Marián Dubovský
5.    Anemary Halmová
6.    Ing. Jana Štefečková Beňačková
7.    Ing. Juraj Brna

Komisia pre kultúru a názvoslovie
1.    Adriana Drahovská – predseda
2.    Petr Veverka
3.    Ing. Pavol Pilař
4.    Kornel Duffek
5.    PhDr. Vladimír Krupa
6.    Dana Miháliková
7.    Michal Fiala

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok
1.    Ján Jánošík – predseda
2.    Marián Bucko
3.    Ing. Juraj Maco
4.    Mgr. Peter Müller
5.    PhDr. Katarína Blašková
6.    Mgr. Andrej Streicher
7.    Ing. Ladislav Noskovič

Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta
1.    RNDr. Peter Tremboš – predseda
2.    Ing. Viliam Vavro
3.    Mgr. Michal Kubala
4.    Ing. Denis Kristek
5.    Ing. Miroslav Otčenáš
6.    Ing. Eva Wernerová
7.    MUDr. Jozef Beňačka

Komisia na ochranu verejného záujmu
1.    PhDr. Jozef Malík – predseda
2.    Ing. Iveta Babičová
3.    Dr. Andrej Klapica

 

(Zdroj: Tlačová správa Spoločne pre Piešťany)

 

Prečítajte si tiež / Přečtěte si také:

 

NAJ.sk